Wiskundemateriaal

Ik hep een heleboel rekenbladen uitgetiept in TeX, samengestelt uit allerly boeken en losse blaatjes. Aangezien dat veel niet al te nuttig werk is, wil ik ze hier beschikbaar stellen met bronbestanden, zodat ook kollegas hiervan gebruik kunnen maken en dit aanpassen, indien gewenst.

De bestanden worden nog af en toe bygewerkt als ik ze weer eens gebruik. Gevonden fouten graag melden!

Inhoud:
  1. Inspirasibronnen
  2. Alle klassen
  3. Zevende klas
  4. Axtste klas
  5. Negende klas
  6. Tiende klas
  7. Elfde klas
  8. Twaalfde klas

De verwyzingen naar de bronbestanden leveren alleen de TeX-bestanden. Eventuele bybehorende afbeeldingen zitten in dezelfde map en kunnen direct opgevraagd worden, met bestandsextensie .png, dus bv. Gelykvormixhyt/src/tales.png voor de afbeelding van de stelling van Thales, die gebruikt wordt in de toets op gelykvormixhyt.

Ik gebruik XeLaTeX, dus sommige tekens zullen niet zichtbaar zijn als je gewone (pdf)LaTeX gebruikt, zoals ² en °. Zorg er ook voor dat je een editor gebruikt die UTF-8 aankan.

Voor de niet-vryeschoolse Nederlanders onder ons: 7e klas = 1e jaar VO en dan verder tellen.

Inspirasibronnen

De oefeningen zijn vooral gebaseert op de voorberydingsmaterialen van Walter Hutter, dosent wiskundedidaktiek aan de Freie Hochschule Stuttgart, enkele boeken – vooral vryeschoolliteratuur – en toetsen en bestanden die ik her en der samengescharrelt heb.

Ook kyk ik wel eens in de schriften uit myn eigen schooltyt, waarin dan dus oefeningen staan di myn leraar destyts, Walter Van Hove, samengestelt heeft.

De toetsen zijn meestal gebaseert op toetsen van kollegas, met name Mike Bakker.

Sites

Af en toe vind je ook een bruikbare site, zoals deze:

Materialen van Walter Hutter

Mijn mentor op de lerarenopleiding in Stuttgart heeft me veel materiaal bezorgt, dat echter deels uit boeken komt en daarom met auteursrecht beschermt is. Ze zyn hier dus niet publiekelik toegankelik, maar als je me erom vraagt, kan ik ze je bezorgen.

Deze zyn zelf ook weer vaak geïnspireert op de boeken di verderop genoemt worden.

Boeken

Thor Keller en Wolfgang Creyaufmüller
Aufgabensammlung zur Mathematik für die 7. und 8. Klasse an Waldorfschulen, edition waldorf, 3e druk, 2008, ISBN 978-3-940606-40-2
Arnhold Bernhard
Algebra für die siebte und achte Klasse an Waldorfschulen, Verlag Freies Geistesleben, 2e druk, 1996, ISBN 978-3-7725-0252-0
Bengt Ulin
Der Lösung auf der Spur, Ziele und Methoden des Mathematikunterrichts, Erfahrungen aus der Waldorfpädagogik, Verlag Freies Geistesleben, 1987, ISBN 978-3-7725-0248-2
Stephan Sigler (red.)
Mathematikthemen für die 9. Klasse, Ausgearbeitet nach der Unterrichtspraxis an Waldorfschulen, edition waldorf, 2e druk, 2010, ISBN 978-3-940606-62-4
Pädagogische Forschungsstelle Kassel
Mathematikthemen für die 10. Klasse, ausgearbeitet nach der Unterrichtspraxis an Waldorfschulen, edition waldorf, 2e druk, 2002, ISBN?

En daarnaast verschillende boeken van Getal en Ruimte die ik hier niet ga opnoemen (ten dele omdat ze bekent genoeg zijn, ten dele omdat ik er geen reklame voor wil maken, want ze zuigen, en vooral omdat ik niet byhout wat waar vandaan komt en het gedeeltelik alweer van kopieën komt di ik op school gevonden hep enz.) en ook wel de examenbundels van Thieme .

De laatste tyt kyk ik ook in bundels van de Wageningse Methode (grotendeels gratis online!) en Moderne Wiskunde. (Dank je wel Lidy!)

Alle klassen

Zevende klas

Achtste klas

Meetkunde
Algebra

Negende klas

(Sirkel)meetkunde
‘Verbanden’: een Nederlandse term voor een mengsel uit algebra en analytische meetkunde.
Meetkunde: gelykvormixhyt
Meetkunde: Ruimtemeetkunde
Procenten
Statistiek
Combinatoriek en kansrekening

Tiende klas

Combinatoriek en kansrekening
Prosentberekening
Verhoudingen (havo A G&R§1)
Verbanden
Vergelijkingen (havo B G&R§1)
Statistiek
Rijen, machten en logaritmen
(Ruimte)meetkunde
Veranderingen en afgelyde

Elfde klas

Goniometri
Projektive meetkunde
Kansrekening en verdelingen
Funksileer
Rijen, machten en logaritmen

Twaalfde klas

Wiskunde D
Logika
Eksponensiële funksies en logaritmen
Meetkunde vwo C