Inhoud:
  1. Alle klassen
  2. Zevende klas
  3. Achtste klas
  4. Negende klas
  5. Tiende klas – mavo
  6. Tiende klas – havo/vwo
  7. Elfde klas
  8. Twaalfde klas

Portfolio

In navolging van het European Portfolio Initiative zijn wij op school bezig portfolio’s te ontwikkelen voor de leerlingen. Hiervoor hebben we sjabloondocumenten ontwikkeld, die je hieronder vindt.

Voor aanvullingen en varianten ben ik zeer dankbaar, graag per mail.

Er is telkens een document dat je zelf kan bewerken. (Voor de .odt-versies: dat is OpenDocument-formaat, te openen met bv. LibreOffice (gratis download)). Voor de lagere klassen kan je ook gewoon de pdf printen en met de hand laten invullen. Voor de hogere klassen is het de bedoeling dat de leerlingen het bestand zelf invullen en opsturen naar portfolio@rscollege.nl.

Alle klassen

Leerlingenraad

7e klas

Projectweek

8e klas

Aardrijkskunde

Projectweek

9e klas

Natuurkunde

Stage

Textiel

Wiskunde

10e klas – mavo

Frans

Koken

Metaal

NaSk

Stage

Textiel

Wiskunde

10e klas – havo/vwo

Stage

Wiskunde

Nederlands

Overige

11e klas

Duurzaamheidsweek

Wiskunde

12e klas

Aardrijkskunde

Ambachtspecialisatie

Biologie

Economie

Eindwerkstuk

Frans

Nederlands

Wiskunde