Inhoud:
  1. Inspirasibronnen
  2. Alle klassen
  3. Evaluasi
  4. Zevende klas
  5. Axtste klas
  6. Negende klas
  7. Tiende klas
  8. Elfde klas
  9. Twaalfde klas

Ik heb een heleboel rekenbladen uitgetiept in TeX, samengesteld uit allerlei boeken en losse blaadjes. Aangezien dat veel niet al te nuttig werk is, wil ik ze hier beschikbaar stellen met bronbestanden, zodat ook collega’s hiervan gebruik kunnen maken en dit aanpassen, indien gewenst.

De bestanden worden nog af en toe bijgewerkt als ik ze weer eens gebruik. Gevonden fouten graag melden!

De verwijzingen naar de bronbestanden leveren alleen de TeX-bestanden. Eventuele bijbehorende afbeeldingen zitten in dezelfde map en kunnen direct opgevraagd worden, met bestandsextensie .png, dus bv. Gelykvormixhyt/src/tales.png voor de afbeelding van de stelling van Thales, die gebruikt wordt in de toets op gelykvormixhyt.

Ik doe mijn best zo veel mogelijk afbeeldingen zelf te maken, zodat je daar geen last van hebt. Dat zorgt er echter wel voor dat de bestanden wat meer tijd nodig hebben om te compileren.

Ik gebruik XeLaTeX, dus sommige tekens zullen niet zichtbaar zijn als je gewone (pdf)LaTeX gebruikt, zoals ² en °. Zorg er ook voor dat je een editor gebruikt die UTF-8 aankan.

Voor de niet-vrijeschoolse Hollanders onder ons: 7e klas = 1e jaar VO en dan verder tellen.

Inspiratiebronnen

De oefeningen zijn vooral gebaseerd op de voorbereidingsmaterialen van Walter Hutter, docent wiskundedidactiek aan de Freie Hochschule Stuttgart, enkele boeken – vooral vrijeschoolliteratuur – en toetsen en bestanden die ik her en der samengescharreld heb.

Ook kijk ik wel eens in de schriften uit mijn eigen schooltijd, waarin dan dus oefeningen staan die mijn leraar destijds, Walter Van Hove, samengesteld heeft.

De toetsen zijn meestal gebaseerd op toetsen van collega’s, met name Mike Bakker.

Sites

Af en toe vind je ook een bruikbare site, zoals deze:

Materialen van Walter Hutter

Mijn mentor op de lerarenopleiding in Stuttgart heeft me veel materiaal bezorgd, dat echter deels uit boeken komt en daarom met auteursrecht beschermd is. Ze zijn hier dus niet publiekelijk toegankelijk, maar als je me erom vraagt, kan ik ze je bezorgen.

Deze zijn zelf ook weer vaak geïnspireerd op de boeken die verderop genoemd worden.

Boeken
Thor Keller en Wolfgang Creyaufmüller
Aufgabensammlung zur Mathematik für die 7. und 8. Klasse an Waldorfschulen, edition waldorf, 3e druk, 2008, ISBN 978-3-940606-40-2
Arnhold Bernhard
Algebra für die siebte und achte Klasse an Waldorfschulen, Verlag Freies Geistesleben, 2e druk, 1996, ISBN 978-3-7725-0252-0
Bengt Ulin
Der Lösung auf der Spur, Ziele und Methoden des Mathematikunterrichts, Erfahrungen aus der Waldorfpädagogik, Verlag Freies Geistesleben, 1987, ISBN 978-3-7725-0248-2
Stephan Sigler (red.)
Mathematikthemen für die 9. Klasse, Ausgearbeitet nach der Unterrichtspraxis an Waldorfschulen, edition waldorf, 2e druk, 2010, ISBN 978-3-940606-62-4
Pädagogische Forschungsstelle Kassel
Mathematikthemen für die 10. Klasse, ausgearbeitet nach der Unterrichtspraxis an Waldorfschulen, edition waldorf, 2e druk, 2002, ISBN?

En daarnaast verschillende boeken van Getal en Ruimte die ik hier niet ga opnoemen (ten dele omdat ze bekend genoeg zijn, ten dele omdat ik er geen reclame voor wil maken, want ze zuigen, en vooral omdat ik niet bijhoud wat waar vandaan komt en het gedeeltelijk alweer van kopieën komt die ik op school gevonden heb enz.) en ook wel de examenbundels van Thieme .

De laatste tijd kijk ik ook in bundels van de Wageningse Methode (grotendeels gratis online!) en Moderne Wiskunde. (Dank je wel Lidy!)

Alle klassen
Evaluasi
Zevende klas
Achtste klas
Meetkunde
Algebra
Negende klas
(Cirkel)meetkunde
‘Verbanden’ is een Nederlandse term voor een mengsel uit algebra en analytische meetkunde.
Meetkunde: Gelijkvormigheid
Meetkunde: Ruimtemeetkunde
Procenten
Statistiek
Combinatoriek en kansrekening
Tiende klas
Combinatoriek en kansrekening
Prosentberekening
Verhoudingen (havo A G&R§1)
Verbanden
Vergelijkingen (havo B G&R§1)
Statistiek
Rijen, machten en logaritmen
(Ruimte)meetkunde
Veranderingen en afgelyde
Elfde klas
Goniometri
Projektive meetkunde
Kansrekening en verdelingen
Funksileer
Rijen, machten en logaritmen
Twaalfde klas
Wiskunde D
Logika
Eksponensiële funksies en logaritmen
Meetkunde vwo C