Welkom op de tuispagina [] van

Hendrik Maryns

Hendrik Maryns

Hendrik Maryns Toevoegen aan je adresboek

Rudolf Steinerschool Haarlem
Wiskundesectie

Engelandlaan 2

2034NA Haarlem

Nederland

Coördinaten: 52°21′55″N 04°38′35″E

http://hendrikmaryns.name
1982-04-24

Inhoud:
 1. Pedagogiek
  1. Portfolio
   1. Algemeen
   2. Zevende klas
   3. Achtste klas
   4. Negende klas
   5. Tiende klas
   6. Elfde klas
   7. Twaalfde klas
  2. Wiskunde
   1. Prakties: studieplanners enz.
   2. Lesmateriaal
    1. Inspiratiebronnen
    2. Alle klassen
    3. Zevende klas
    4. Achtste klas
    5. Negende klas
    6. Tiende klas
    7. Elfde klas
  3. Natuurkunde
   1. Lesmateriaal
    1. Negende klas
 2. Antroposofie
 3. Technische trucjes (Engels)
 4. Onderzoek
 5. Privee

Pedagogiek

Portfolio

In navolging van het European Portfolio Initiative zijn wij op school bezig portfolio’s te ontwikkelen voor de leerlingen. Hiervoor heb ik enkele sjabloondocumenten ontwikkeld, die je hieronder vindt, en ondertussen komen er ook aanpassingen en bijdragen van collega’s bij!

Voor aanvullingen en varianten ben ik zeer dankbaar, graag per mail.

Er is telkens een document dat je zelf kan bewerken, meestal in OpenDocument-formaat, te openen met bv. LibreOffice (gratis download). Voor de lagere klassen kan je ook gewoon de pdf printen en met de hand laten invullen. Voor de hogere klassen is het de bedoeling dat de leerlingen het bestand zelf invullen.

Algemeen

7e klas

8e klas

9e klas

10e klas

11e klas

12e klas

Wiskunde

Sinds 30 augustus 2010 ben ik leraar wiskunde aan de Rudolf Steinerschool Haarlem.

Prakties

Studieplanners
Samenvatting leerstof mavo

Op verzoek van leerlingen hier een samenvatting van de leerstof mavo die op het examen te verwachten valt.

Lesmateriaal

Ik heb een heleboel rekenbladen uitgetypt in TeX, samengesteld uit allerlei boeken en losse blaadjes. Aangezien dat veel niet al te nuttig werk is, wil ik ze hier beschikbaar stellen met bronbestanden, zodat ook collega’s hiervan gebruik kunnen maken en dit aanpassen, indien gewenst.

De bestanden worden nog af en toe bijgewerkt als ik ze weer eens gebruik. Gevonden fouten graag melden!

De verwijzingen zijn alleen naar de TeX-bestanden. Eventuele bijbehorende afbeeldingen zitten in dezelfde map en kunnen direct opgevraagd worden, met bestandsextensie .png, dus bv. Wiskunde/Gelykvormichyt/src/tales.png voor de afbeelding van de stelling van Thales, die gebruikt wordt in de toets op gelijkvormigheid.

Ik doe mijn best zo veel mogelijk afbeeldingen zelf te maken, zodat je daar geen last van hebt. Dat zorgt er echter wel voor dat de bestanden wat meer tijd nodig hebben om te compileren.

Ik gebruik XeLaTeX, dus sommige tekens zullen niet zichtbaar zijn als je gewone (pdf)LaTeX gebruikt, zoals ² en °. Zorg er ook voor dat je een editor gebruikt die UTF-8 aankan.

Voor de niet-vrijeschoolse Hollanders onder ons: 7e klas = 1e jaar VO en dan verder tellen.

Inspiratiebronnen

De oefeningen zijn vooral gebaseerd op de voorbereidingsmaterialen van Walter Hutter, docent wiskundedidactiek aan de Freie Hochschule Stuttgart, enkele boeken – vooral vrijeschoolliteratuur – en toetsen en bestanden die ik her en der samengescharreld heb.

Ook kijk ik wel eens in de schriften uit mijn eigen schooltijd, waarin dan dus oefeningen staan die mijn leraar destijds, Walter Van Hove, samengesteld heeft.

De toetsen zijn meestal gebaseerd op toetsen van collega’s, met name Mike Bakker.

Sites

Af en toe vind je ook een bruikbare site, zoals deze:

Boeken
Thor Keller en Wolfgang Creyaufmüller
Aufgabensammlung zur Mathematik für die 7. und 8. Klasse an Waldorfschulen, edition waldorf, 3e druk, 2008, ISBN 978-3-940606-40-2
Arnhold Bernhard
Algebra für die siebte und achte Klasse an Waldorfschulen, Verlag Freies Geistesleben, 2e druk, 1996, ISBN 978-3-7725-0252-0
Bengt Ulin
Der Lösung auf der Spur, Ziele und Methoden des Mathematikunterrichts, Erfahrungen aus der Waldorfpädagogik, Verlag Freies Geistesleben, 1987, ISBN 978-3-7725-0248-2
Stephan Sigler (red.)
Mathematikthemen für die 9. Klasse, Ausgearbeitet nach der Unterrichtspraxis an Waldorfschulen, edition waldorf, 2e druk, 2010, ISBN 978-3-940606-62-4
Pädagogische Forschungsstelle Kassel
Mathematikthemen für die 10. Klasse, ausgearbeitet nach der Unterrichtspraxis an Waldorfschulen, edition waldorf, 2e druk, 2002, ISBN?

En daarnaast verschillende boeken van Getal en Ruimte die ik hier niet ga opnoemen (ten dele omdat ze bekend genoeg zijn, ten dele omdat ik er geen reclame voor wil maken, want ze zuigen, en vooral omdat ik niet bijhoud wat waar vandaan komt en het gedeeltelijk alweer van kopieën komt die ik op school gevonden heb enz.) en ook wel de examenbundels van Thieme .

De laatste tijd kijk ik ook in bundels van de Wageningse Methode (grotendeels gratis online!) en Moderne Wiskunde. (Dank je wel Lidy!)

Alle klassen
Zevende klas
Achtste klas
Meetkunde
Algebra
Negende klas
(Cirkel)meetkunde
‘Verbanden’ is een Nederlandse term voor een mengsel uit algebra en analytische meetkunde.
Meetkunde: Gelijkvormigheid
Meetkunde: Ruimtemeetkunde
Procenten
Statistiek
Tiende klas
Combinatoriek en kansrekening
Procentberekening
Verbanden (mavo-examenvoorbereiding)
Statistiek
Rijen, machten en logaritmen
(Ruimte)meetkunde
Elfde klas
Goniometrie
Projectieve meetkunde
Kansrekening en verdelingen
Functieleer
Rijen, machten en logaritmen

Natuurkunde

Af en toe val ik in voor natuurkunde. Daar is ook wat materiaal uit voortgekomen.

Lesmateriaal

Negende klas
Warmteleer

Antropozofie

Vrye school

In de Michaël-edisie van de rontbrief van de pedagogise seksie van de vrye hogeschool aan het Goetheanum, stont een open brief van Valentin Wember. Deze vont ik zo pakkent, dat ik hem hep vertaalt. Elke vryeschoolleraar zou dit moeten lezen.

België

Een tyt geleden kwam ik by het snuisteren op zolder by myn ouders een leuke tekst tegen over de geschiedenis van België. De tekst stamt van 1994. Het eerste historise gedeelte is voor iedereen interessant, de rest voor antropozofies geïnteresseerden. Er is een wat kortere en wat langere versie, ik raad de langere van Johan Steverlinck aan.

Ik heb het manuskript, getiept met tiepmasjine, ingeskent en met OCR ontsyfert. Na heel wat redigeerwerk is er het volgende uitgekomen:

Research

2005–2008 I worked at the Eberhard Karls Universität Tübingen. You can find some information on that on the research page (outdated and not really maintained, but comments still welcome).